Geodetická kancelář s.r.o.

 
GEODETICKÁ KANCELÁŘ s.r.o. - netfirmy.cz
Geodetické práce a služby, geodezie - netfirmy.cz

Hledáte firmu, která Vám spolehlivě zajistí veškeré geodetické služby?


 Hledáte firmu, která vám vyhotoví geometrický plán a zaměření inženýrských sítí?


Hledáte firmu, která je jedničkou ve svém oboru v oblasti geodezie
a geodetických prací?

Již nemusíte dále hledat, právě jste ji našli !

 

GEODETICKÁ KANCELÁŘ s.r.o., Hýblova 98, Česká Třebová 560 02

profil

Naše Geodetická kancelář s. r. o. vám poskytne veškeré služby v oblasti zeměměřických činností a pozemkových úprav na území celé České Republiky.

Společnost byla založena v roce 1991 významným zakladatelem Ing. Slavomírem Gabrhelem. Ten se podílel na mnoha známých realizací staveb v ČR (např. železniční uzel Česká Třebová). Díky našim dlouholetým zkušenostem, profesionálnímu přístupu a odhodlání jsme jedničkou v oblasti geodezie a jejich kompletních prací.

Pro své klienty provádíme veškeré geodetické práce související s katastrem nemovitostí. Pokud potřebujete získat hypotéku pro stavbu k vašemu rozestavěnému domu nebo chatě, budete-li rozdělovat své pozemky, nebo potřebujete-li zaměření staveb ke kolaudaci, vyhotovíme vám k tomu potřebný geometrický plán. Vytyčujeme také hranice pozemků, vyznačujeme věcná břemena a řešíme vlastnické vztahy a parcely zjednodušené evidence.

Naše geodetická kancelář provádí geodetické služby a práce, do kterých patří také práce v investiční výstavbě. Pro projekty, stavby rodinných domů a průmyslových objektů vám zajistíme profesionálně zpracované mapové podklady, dle přání zákazníka vytyčíme a zaměříme inženýrské sítě. Pokud v obcích existuje digitální technická mapa města ( DTMM ), provedeme její aktualizaci.

Na stavbách, nebo vašich pozemcích zajistíme dle potřeby kontrolní měření, vytyčování, zaměření. Zpracujeme vám veškeré podklady a dokumentaci skutečného provedení stavby.

Další z mnoha našich geodetických činností jsou pozemkové úpravy. Začínáme zaměřením stávajícího stavu polohopisu a výškopisu v terénu, dále pak zpracujeme projekt a vyhotovíme nové katastrální mapy v digitální podobě. Po tomto vypracování provede katastrální úřad obnovu operátu a uvedení nové digitální katastrální mapy v platnost.

Poskytujeme nejen geodetické práce, ale i odborné poradenství, informace v oblasti geodezie a jejich příbuzných oborech. Své geodetické služby nabízíme všem vlastníkům a správcům movitých i nemovitých majetků. Dále pak projektovým a správním institucím a všem, kteří potřebují dokumentaci nebo informace o objektech a pozemcích.

Každou práci nebo geodetickou službu, kterou vyžadujete, přizpůsobíme našim i vašim požadavkům a kritériím. Abyste byli s našimi službami spokojeni, kdykoliv nás můžete navštívit a dostanete přesné informace ohledně naší práce pro vás. Klademe důraz na profesionalitu a osobní přístup ke každému našemu klientovi.


Copyright 2010-2014 © GK s r.o. | Realizace HezkéWEBY.cz |